KİTAP

SÜT SIĞIRCILIĞINDA BARINAK

Süt sığırı barınakları sadece üreticilerin daha yüksek verim almalarına olanak sağlayan yapılar değildir. Bunlar aynı zamanda bulundukları çevrenin de önemli unsurlarıdır. Bu anlayışa uygun olarak, bu kitapta barınaklar sadece çalışma koşulları ve hayvan refahı açısından ele alınmamış, çevre koruma, mimari, yerleşim, doğal kaynakların korunması ve genel peyzaj açısından da değerlendirmeler yapılmıştır. Özetle amacımız günün koşullarına uygun, ekonomik, çevreye zarar ve rahatsızlık vermeyen, insan ve hayvan refahını gözeten süt sığırı barınaklarına sahip olmak isteyen üreticilerimize yararlanabilecekleri bir kaynak sunmaktır.


,